Atlas voor gemeenten

Atlas voor gemeenten verschijnt jaarlijks.
U kunt eenvoudig een abonnement nemen.

U kunt ook losse exemplaren bestellen:

=> Verzending is gratis!

Contact

VOC Uitgevers B.V.
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Over VOC Uitgevers

VOC Uitgevers verzorgt boekuitgaven voor experts op het gebied van stedelijke economie en regionale ontwikkeling.

VOC Uitgevers is onderdeel van contentbureau R&Z. Hierdoor kunnen we meerdere uitgeeftrajecten aanbieden, van manuscript naar boek (VOC Classic), van basiskopij naar boek (VOC Premium) en van eerste idee naar boek (VOC Ideaal).

Meer weten over onze mogelijkheden? Stuur ons een mail of bel (024) 38 22 799.
Op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven? Schrijf u in voor de VOC Uitgevers nieuwsbrief!

Uitvoeren naar vermogen

Innovatieve allianties in de sociale werkvoorziening
Uitvoeren naar vermogen € 14,95  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
Uit het boek Sociaal beleid en legitimiteit bleek begin dit jaar al dat beleid rondom de sociale werkvoorziening erg complex is. Na jarenlang relatief in de luwte te zijn gebleven, is er sindskort veel aandacht voor de sociale werkvoorziening. Het kabinet ontvouwde namelijk onlangs de plannen om de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt door middel van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) te hervormen.

Speciale gevallen of harde concurrentie? 
Medewerkers uit de sociale werkvoorziening, een groep werknemers die in principe overal op sympathie kan rekenen, maar in de praktijk slechts door gerichte inspanning en zelden zonder strijd in de arbeidsmarkt wordt opgenomen. Een werkgever die komt klem te zitten tussen goede bedoelingen en bedrijfsbelangen. En medewerkers uit de SW-sector die op hun tenen moeten lopen om ervoor te zorgen dat het SW-bedrijf kan concurreren met andere SW-bedrijven en bij voorkeur ook met ‘gewone’ bedrijven.

Bestuur en beleid
Naast de vraag welke rol de sociale werkvoorziening zou moeten spelen op de markt, is er altijd de vraag waar de verantwoordelijkheden rondom bestuur en beleid moeten liggen. De nieuwe WWnV is duidelijk: die gaan terechtkomen bij gemeenten en provincies. Protesten uit de sector en vanuit o.a. gemeenten (VNG), Cedris en Divosa mochten niet baten, de bezuinigingen worden doorgezet.

Na deze nationale schermutselingen begint nu voor lokale wethouders SZW, SW- en sociale dienstdirecteuren, ambtenaren en werknemers in de sector het gevecht pas echt. Want ineens zijn er forse en snel groeiende tekorten op de budgetten voor re-integratie en Wsw. Ineens moet het sociale werkvoorzieningsbedrijf transformeren naar een ontwikkelbedrijf. Ineens moeten werkgevers bediend worden met het instrument loondispensatie. De lijst met  vragen waarmee lokale bestuurders, politici en ambtenaren zitten, is vrijwel eindeloos. Waar te beginnen?

Achtergronden, ontwikkelingen en dilemma's
Tegen deze achtergrond van verwarring, en soms ook verbijstering of zelfs paniek staan gemeenten en SW-bedrijven dus voor de opgave om strategische antwoorden te vinden op de ingrijpende maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, achtergronden en dilemma's waarmee zij worden geconfronteerd. Uitvoeren naar vermogen is een essay en heeft als doel gemeenten en SW-bedrijven te inspireren bij de vormgeving van uitvoeringsarrangementen op lokaal niveau. Het pretendeert niet pasklare of definitieve oplossingen te bieden, maar benadrukt het belang van het interactieproces, de zoektocht naar gezamenlijke en gedragen oplossing in het lokale netwerk. 

 
Uitvoeren naar vermogen € 14,95  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
«« terug

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


Boeken VOC


VOC-auteurs