Atlas voor gemeenten

Atlas voor gemeenten verschijnt jaarlijks.
U kunt eenvoudig een abonnement nemen.

U kunt ook losse exemplaren bestellen:

=> Verzending is gratis!

Contact

VOC Uitgevers B.V.
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Over VOC Uitgevers

VOC Uitgevers verzorgt boekuitgaven voor experts op het gebied van stedelijke economie en regionale ontwikkeling.

VOC Uitgevers is onderdeel van contentbureau R&Z. Hierdoor kunnen we meerdere uitgeeftrajecten aanbieden, van manuscript naar boek (VOC Classic), van basiskopij naar boek (VOC Premium) en van eerste idee naar boek (VOC Ideaal).

Meer weten over onze mogelijkheden? Stuur ons een mail of bel (024) 38 22 799.
Op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven? Schrijf u in voor de VOC Uitgevers nieuwsbrief!

De nieuwe gemeentekaart van Nederland

De nieuwe gemeentekaart van Nederland € 9,40  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
Optimaal gebied voor lokaal bestuur
Er is geen optimale gemeentegrootte. Maar er is wel een optimaal gebied voor lokaal bestuur, waarbinnen kosten en baten van publieke investeringen in één hand komen te liggen en de lusten en lasten van beleid door dezelfde mensen worden gevoeld. Alleen binnen zo’n gebied kan een optimale allocatie van publieke middelen plaatsvinden. Op basis van deze gedachte en aan de hand van een grondige analyse van o.a. woonmarkt en arbeidsmarkt hebben Gerard Marlet en Clemens van Woerkens een nieuwe Gemeentekaart van Nederland gemaakt.

Op weg naar 57 gemeenten
Volgens de nieuwe kaart zou Nederland het beste uit 57 gemeenten kunnen bestaan. Deze nieuwe gemeenten hebben de optimale schaal voor lokaal bestuur. Binnen dezelfde gemeenten functioneren de arbeidsmarkt en de woningmarkt naar verwachting optimaal en zijn de investeringen in openbare voorzieningen naar verwachting het best besteed. Van de 57 nieuwe gemeenten hadden er vijftig op 1 januari 2014 meer dan 100.000 inwoners. Zeven nieuwe gemeenten zijn kleiner dan 100.000 inwoners, maar allemaal hebben ze meer dan 65.000 inwoners. Gemiddeld hebben die nieuwe gemeenten bijna 300.000 inwoners.

Slimmere schaalgrootte
De huidige gemeenten hebben gemiddeld ruim 40.000 inwoners. Bij de nieuwe gemeentekaart is de schaal van de gemeenten van een totaal andere orde. De nieuwe gemeente ‘Amsterdam en omstreken’ is met bijna 1,8 miljoen inwoners de grootste nieuwe gemeente van Nederland. ‘Emmeloord en omstreken’ zou met ca. 67.000 inwoners de kleinste zijn onder de nieuwe gemeenten. ‘Heerlen en omstreken’ is de enige nieuwe gemeente die (binnen het nieuwe grondgebied) de laatste vijftig jaar bevolking heeft verloren; bijna 7.000 inwoners.

Klaar voor de toekomst
Met De nieuwe gemeentekaart van Nederland is bestuurlijk Nederland naar verwachting klaar voor de toekomst. Een toekomst met competente lokale overheden, die goed toegerust zijn om slagvaardig om te gaan met de vele problemen en taken waarvoor zij staan, die zorgvuldig omgaan met belastinggeld, en die dat geld zo gericht en effectief mogelijk investeren in de aantrekkingskracht en concurrentiekracht van de verscheidenheid aan regio’s waaruit ons land bestaat. Daarvan profiteren naar verwachting niet alleen de mensen en bedrijven in die regio’s zelf, maar het hele land!


De nieuwe gemeentekaart van Nederland € 9,40  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
«« terug

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


Boeken VOC


VOC-auteurs