Atlas voor gemeenten

Atlas voor gemeenten verschijnt jaarlijks.
U kunt eenvoudig een abonnement nemen.

U kunt ook losse exemplaren bestellen:

=> Verzending is gratis!

Contact

VOC Uitgevers B.V.
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Over VOC Uitgevers

VOC Uitgevers verzorgt boekuitgaven voor experts op het gebied van stedelijke economie en regionale ontwikkeling.

VOC Uitgevers is onderdeel van contentbureau R&Z. Hierdoor kunnen we meerdere uitgeeftrajecten aanbieden, van manuscript naar boek (VOC Classic), van basiskopij naar boek (VOC Premium) en van eerste idee naar boek (VOC Ideaal).

Meer weten over onze mogelijkheden? Stuur ons een mail of bel (024) 38 22 799.
Op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven? Schrijf u in voor de VOC Uitgevers nieuwsbrief!

Groei & Krimp

Waar moeten we bouwen - en waar vooral niet?
Groei & Krimp € 37,70  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]

Sinds 1985 is er in Nederland een sterke correlatie tussen de prijzen van de grond en opstal op potentiële nieuwbouwlocaties en het aantal nieuw gebouwde woningen. Dat betekent dat er over het algemeen nieuwe woningen zijn gebouwd op de meest aantrekkelijke woonlocaties. Dat geldt echter alleen voor uitleglocaties buiten de stad. Als alleen naar steden wordt gekeken, is er juist geen verband tussen prijzen en groei.

Te weinig gebouwd: Amsterdam
Volgens de auteurs van Groei & Krimp, Wouter Vermeulen, Coen Teulings, Gerard Marlet en Henri de Groot, is de afgelopen decennia niet in de juiste steden, of niet op de juiste plekken in steden, gebouwd. Zo heeft een stad als Amsterdam onvoldoende woningen gebouwd voor de grote groep hoogopgeleiden die graag in die stad willen wonen. Dat heeft negatieve welvaartseffecten gehad. Als er op het grondgebied van het huidige Amsterdam eens zoveel mensen hadden gewoond, zouden die daar gemiddeld zeven procent meer hebben verdiend!

Te veel gebouwd: Almere
Andersom is de laatste twintig jaar ook veel te veel gebouwd op bepaalde uitleglocaties. Dit geldt volgens de auteurs voor veel plekken in Oost-Groningen, Drenthe en Limburg, maar bijvoorbeeld ook voor locaties ten zuiden van Rotterdam en in Almere. Als de markt in bijvoorbeeld Almere zijn werk had gedaan, zou deze gemeente een dorp van maximaal de omvang van Zeewolde zijn geweest!

Levensvatbare krimpregio's
Groei & Krimp onderbouwt op overtuigende wijze dat ontwikkelaars er goed aan doen om hetzij te bouwen op plekken waar de prijzen hoog zijn, het zij gecontroleerd af te breken op plekken waar de prijzen lager zijn dan de bouwkosten. Als projectontwikkelaars, corporaties en gemeente dit advies zouden opvolgen, worden de agglomeratievoordelen in de groeiregio’s maximaal benut, én kunnen de overgebleven delen van de krimpregio’s levensvatbaar blijven.


Groei & Krimp € 37,70  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
«« terug

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


Boeken VOC


VOC-auteurs