Atlas voor gemeenten

Atlas voor gemeenten verschijnt jaarlijks.
U kunt eenvoudig een abonnement nemen.

U kunt ook losse exemplaren bestellen:

=> Verzending is gratis!

Contact

VOC Uitgevers B.V.
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Over VOC Uitgevers

VOC Uitgevers verzorgt boekuitgaven voor experts op het gebied van stedelijke economie en regionale ontwikkeling.

VOC Uitgevers is onderdeel van contentbureau R&Z. Hierdoor kunnen we meerdere uitgeeftrajecten aanbieden, van manuscript naar boek (VOC Classic), van basiskopij naar boek (VOC Premium) en van eerste idee naar boek (VOC Ideaal).

Meer weten over onze mogelijkheden? Stuur ons een mail of bel (024) 38 22 799.
Op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven? Schrijf u in voor de VOC Uitgevers nieuwsbrief!

Podiumpeiler 2011

Een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie
Podiumpeiler 2011 € 19,95  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
De podiumkunsten liggen onder vuur. In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven fors te willen bezuinigen op kunst en cultuur, met name op podiumkunsten. Naar aanleiding daarvan is er een omvangrijke maatschappelijke discussie ontstaan over nut en noodzaak van overheidssubsidiering van kunst en cultuur, en de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen. Uit Muziek in de stad en Atlas voor gemeenten 2011 bleek toch al de grote waarde die kunst en cultuur speelt voor steden? Creatievelingen maken steden aantrekkelijker, was toch al de belangrijke conclusie uit De aantrekkelijke stad?

 
De waarde van kunst en cultuur
Nieuwe en bestaande betogen schreeuwen om nieuwe gegevens over de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur. Deze eerste Podiumpeiler had dus niet op een beter moment kunnen verschijnen. Toch is dat toeval. Het idee voor een monitor voor de muziekindustrie is al vijf jaar geleden ontstaan. Het doel was om periodiek zoveel mogelijk harde cijfers over (de prestaties van) de muzieksector te presenteren. Later is dat idee verbreed tot de totale podiumkunsten. Omdat de Podiumpeiler net als Atlas voor gemeenten een reeks moet gaan worden, is deze eerste Podiumpeiler dus de nulmeting van de sector. Toch is er (ook) veel aandacht voor het historische perspectief en de ontwikkeling die de sector meemaakte in de voorbije jaren.

Input, output en outcome podiumpeiler
De Podiumpeiler bestaat uit kleine thematische hoofdstukken waarin zoveel mogelijk cijfers, grafieken en kaarten voor het betreffende thema worden getoond. De tekst is niet leidend maar ondersteunt de cijfermatige beelden. De Podiumpeiler is hierdoor het naslagwerk voor statistische informatie over de podiumkunsten. De thema’s zijn gekozen vanuit een welvaartsbenadering van de podiumkunsten en vallen uiteen in drie categorieën:

Input: welke inspanningen worden er vanuit de maatschappij gedaan om podiumkunsten te realiseren?
Output: wat is het directe resultaat van deze inspanningen op het gebied van onder meer optredens, bezoekersaantallen en werkgelegenheid?
Outcome: wat is de maatschappelijke waarde van deze output en in hoeverre vergroot die onze welvaart?

Een essay van Gerard Marlet met de titel ‘Naar een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de podiumkunsten’ leidt deze Podiumpeiler uit.

Met dank aan TIN, MCN, VSCD en VNPF
De Podiumpeiler is gemaakt in opdracht van en in samenwerking met Theater Instituut Nederland en Muziek Centrum Nederland. Daarnaast zijn onder andere de VSCD en VNPF behulpzaam geweest met het delen van gegevens over schouwburgen en poppodia. 
 
Podiumpeiler 2011 € 19,95  
[Alle prijzen zijn exclusief btw]
«« terug

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


Boeken VOC


VOC-auteurs