Atlas voor gemeenten


Contact

VOC Uitgevers B.V.
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Over VOC Uitgevers

VOC Uitgevers verzorgt boekuitgaven voor experts op het gebied van stedelijke economie en regionale ontwikkeling.

VOC Uitgevers is onderdeel van contentbureau R&Z. Hierdoor kunnen we meerdere uitgeeftrajecten aanbieden, van manuscript naar boek (VOC Classic), van basiskopij naar boek (VOC Premium) en van eerste idee naar boek (VOC Ideaal).

Meer weten over onze mogelijkheden? Stuur ons een mail of bel (024) 38 22 799.
Op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven? Schrijf u in voor de VOC Uitgevers nieuwsbrief!

Webshop VOC Uitgevers

Snel, praktisch en makkelijk

Al onze uitgaven kunt u online bestellen. Betalen kan direct  via iDEAL. U kunt ook na levering de bijgesloten factuur betalen. Snel, praktisch, eenvoudig!

Atlas voor gemeenten 2019
De 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 punten vergeleken

Thema: Groei & krimp 

De Atlas voor gemeenten 2019 heeft als thema ‘Groei & krimp’. Welke gemeenten groeien en welke krimpen? Welke factoren spelen een rol in het verklaren van groei en krimp? Wat betekent dat voor de toekomst en voor beleid? En welke kansen biedt het slechten van grensbarrières?

Leverbaar vanaf  22 mei 2019. Voorbestellen wel nu al mogelijk!
ISBN 978-90-79812-32-5. 

[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
De essentie van cultuurbeleid en -management
Snel inzicht in de invloedrijkste publicaties en de belangrijkste ideeŽn
Toegankelijk naslagwerk

Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling – en andersom? Welke factoren bepalen het culturele klimaat en hoe kun je hier als beleidsmaker of als cultureel ondernemer het beste op inspelen? In dit boek geeft Cor Wijn antwoord op dit soort sleutelvragen. Hij combineert de inzichten van vermaarde publicisten met de ideeën die hij zelf heeft opgedaan als adviseur en interimmanager in de kunst- en cultuursector. ISBN 978-90-79812-29-5.


[Auteurs]       [Extra info]
€ 34,85
Atlas voor gemeenten 2018
De 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 punten vergeleken
Thema: cultuur

De Atlas voor gemeenten 2018 heeft als thema cultuur. Wat is het belang van kunst en cultuur voor stad en ommeland, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat is de optimale schaal van cultuurregio's? En in hoeverre verschilt het regionale aanbod op dit moment? Een regionale cultuurindex geeft de omvang en variëteit van het culturele aanbod per gemeente en regio weer. ISBN 978-90-79812-28-8.

[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
€ 59,00
  
PDF
Staat van Verbinding (e-book)
Hoe we samen het democratisch tekort kunnen oplossen
Hoe kunnen we samen het democratisch tekort oplossen?

Ons democratisch stelsel schiet tekort. De burger heeft na verkiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes. Ook bedrijven zijn niet aangesloten op het democratisch proces. De Staat van Verbinding laat met concrete voorbeelden, methoden en instrumenten zien hoe burgers, bedrijven en bestuurders samen onze democratie nieuw elan kunnen geven. ISBN 9789079812271.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 12,00
  
Epub
Staat van Verbinding (printuitgave)
Hoe we samen het democratisch tekort kunnen oplossen
Hoe kunnen we samen het democratisch tekort oplossen?

Ons democratisch stelsel schiet tekort. De burger heeft na verkiezingen geen enkele invloed meer op de machtsvorming, ambtelijke oplossingsprocessen en politieke keuzes. Ook bedrijven zijn niet aangesloten op het democratisch proces. De Staat van Verbinding laat met concrete voorbeelden, methoden en instrumenten zien hoe burgers, bedrijven en bestuurders samen onze democratie nieuw elan kunnen geven. ISBN 9789079812264.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 14,05
Atlas voor gemeenten 2017
Thema: geluk
Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland?

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft als thema geluk. Wat is de gelukkigste gemeente van Nederland? Wat is de relatie tussen een aantrekkelijke woonlocatie en het geluk van haar inwoners? Waarom verhuizen Nederlanders niet massaal naar de plekken waar mensen het gelukkigst zijn? ISBN 978-90-79812-25-7.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
€ 59,00
  
PDF
Corporate venturing (e-book)
Managing the innovation family in a dynamic world
Als E-book (epub) na betaling direct beschikbaar 

Creating new business in Corporates

Can colossal, slow and inflexible dinosaurs live and work together with small, agile and entrepreneurial ventures? Yes, they can! This book describes why and how Corporates can successfully use venturing to create new business that is crucial for their long term survival. ISBN 978-90-79812-22-6.

[Auteurs]       [Extra info]
€ 26,40
  
Epub
Atlas voor gemeenten 2016
Thema: water
Profiteren steden van waterrijke omgeving?

De Atlas voor gemeenten 2016 heeft als thema Water. De strijd tegen het water is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de Nederlandse steden. In hoeverre profiteren we van die waterrijke omgeving? En hoe verhoudt zich dat tot de kosten van overstromingsrisico's? ISBN 978-90-79812-21-9
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Groei & Krimp
Waar moeten we bouwen - en waar vooral niet?
Waar moeten we nieuwe huizen bouwen?

Vier vooraanstaande economen waaronder Coen Teulings maken aan de hand van grondprijzen duidelijk waar ontwikkelaars in Nederland het beste nieuwe woningen kunnen bouwen. Als ze dit doen worden agglomeratievoordelen in groeiregio’s maximaal benut én blijven krimpregio’s levensvatbaar. ISBN 9789079812196.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 37,70
Cities and the Urban Land Premium
Economische kijk op ruimtelijke ordening
De stad als duur consumptieartikel

Hoe komt het toch dat mensen veel meer geld willen besteden aan een klein huis in het centrum van de stad dan een groot huis op het platteland? En waarom werkt dit niet zo bij alle steden? Henri de Groot, Gerard Marlet, Coen Teulings en Wouter Vermeulen leggen dit aan de hand van gedetailleerde data uit in 'Cities and the Urban Land Premium'.


[Auteurs]       [Extra info]
€ 94,95
De aantrekkelijke stad (e-book)
Als E-book (epub) na betaling direct beschikbaar
Wat maakt steden aantrekkelijk?

Is het de geografische of relatieve ligging? Of zijn factoren als historie, esthetiek, cultuur, horeca, sport en veiligheid bepalend? 

ruimtelijke ordening, citymarketing, stedelijke ontwikkeling, bestuur, vastgoed, huisvesting
[Auteurs]       [Extra info]
€ 28,25
  
Epub
Maillot jaune
Naslagwerk kunstliefhebbers en wielerfans
Kijken naar kunst en wielrennen

Tijdens de Grand Départ van de Tour in Utrecht opende Maillot jaune. Deze tentoonstelling werd samengesteld door Gerard Marlet, met schilderijen van de Berlijnse kunstenaar Ronald de Bloeme die waren geïnspireerd op de wielershirts van de deelnemers. De tentoonstelling is vastgelegd in Maillot Jaune.  Naslagwerk voor kunstliefhebbers en wielerfans!
[Auteurs]       [Extra info]
€ 28,25
Atlas voor gemeenten 2015
De waarde van erfgoed
De waarde van monumenten

De Atlas voor gemeenten 2015 heeft als thema Erfgoed. Wat is de waarde en het belang van een historische binnenstad voor Nederlandse steden? Hoe waarderen mensen musea en monumenten in hun woonomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat de waarde van monumenten in de toekomst behouden blijft? ISBN 978-90-79812-18-9. 
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Corporate venturing
Managing the innovation family in a dynamic world

Creating new business in Corporates

Can colossal, slow and inflexible dinosaurs live and work together with small, agile and entrepreneurial ventures? Yes, they can! This book describes why and how Corporates can successfully use venturing to create new business that is crucial for their long term survival. ISBN 97890-79812-172.

[Auteurs]       [Extra info]
€ 37,70
De nieuwe gemeentekaart van Nederland
Gemeenten met nieuwe indeling klaar voor toekomst

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland uit 1249 gemeenten. Op 1 januari 2015 zijn er daar 393 van over. En dat zijn er nog teveel. Met De nieuwe gemeentekaart van Nederland laten Gerard Marlet en Clemens van Woerkens zien dat Nederland het beste uit 57 gemeenten zou kunnen bestaan.  ISBN 978-90-79812-16-5.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 9,40
Groeien aan de grens
De kansen van euregio's

Meer werk, beter wonen, meer waarde

Grensregio's kampen met bevolkingskrimp, leegstand en verschraling. Als deze barrières worden geslecht zijn de voordelen groot voor bewoners en bedrijven, stelt Groeien aan de grens: meer werk, beter wonen, meer waarde. Grensregio's zijn dan niet langer krimpregio's, maar groeiregio's!

 
[Auteurs]       [Extra info]
€ 21,70
De culturele stad
Een handboek voor beleidsmakers en zij die het willen worden

Nieuw model voor lokaal cultuurbeleid

Met De culturele stad biedt Cor Wijn bestuurders en beleidsmakers praktische handvatten om hun stad 'cultureler' en  daarmee ook succesvoller te maken, juist ook in tijden van bezuinigingen en taakverzwaring! ISBN 978-90-79812-004.

[Auteurs]       [Extra info]
€ 24,95
Atlas voor gemeenten 2014
Thema: Economie & arbeidsmarkt
Economie en arbeidsmarkt

De Atlas voor gemeenten 2014 heeft economie en arbeidsmarkt als thema. Kunnen gemeenten werkelijk de lokale economie versterken en de arbeidsparticipatie vergroten? ISBN 978-90-79812-15-8.

Te bestellen als los exemplaar of in abonnementsvorm.


[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Over de stad
Modern gedachtegoed in kaart gebracht
Wie is wie in het denken over de stad?

In het E-book Over de stad heeft Cor Wijn het hedendaagse gedachtegoed over de stad als centrum van creativiteit, cultuur en cash in kaart gebracht. Een reuzehandig naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van stad & land! 
[Auteurs]       [Extra info]
€ 7,50
Vlinderlicht
Gedachten over een echt vrije samenleving
We houden onszelf voor de gek met nepgroei

Hoe kan het dat meer criminaliteit en  meer zorgkosten goed zijn voor het BBP?Vlinderlicht maakt duidelijk dat we onszelf voor de gek houden met nepgroei. Cees Guikers laat overtuigend zien dat we in een economie leven die steeds meer ‘omzet’ maakt met wat feitelijk kosten zijn. ISBN 978-90-79812-12-7
[Auteurs]       [Extra info]
€ 14,10
De lage landen
Hoe Nederlanders rekening houden met overstromingsrisico's
Hoe gaan we om met 'een kleine kans op een grote ramp'?

Meer dan een derde van onze bevolking leeft op een plek met overstromingsrisico. Vier economen onderzochten in hoeverre Nederlanders hier rekening mee houden. Wat is het effect van overstromingsrisico's op de huizenprijs? Hoe veilig voelen we ons in 'de lage landen'? ISBN 978-90-79812-24-0.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 14,10
Atlas voor gemeenten 2013
Thema: Groen & water
Aantrekkingskracht Randstad neemt verder toe, periferie verliest terrein

Door afnemende files neemt de aantrekkingskracht van steden in de Randstad verder toe. Door verschraling van het voorzieningenniveau krijgen steden buiten de Randstad het juist steeds moeilijker. Dit blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2013. ISBN 978-90798-121-3.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Een Marokkaan in Noord
Moslimjongeren over geloof, hoop en seks
Geloof, hoop en seks

Er wordt veel gepraat over Marokkaanse jongeren. Barbara Schouten praatte met hen over hoop, geloof en seksualiteit. Het leidde tot Een Marokkaan in Noord, een boek met rauwe, maar ook vermakelijke verhalen. ISBN 978-90-79812-110.

geloof, hoop, seks, Islam, religie, ambities, intimiteit, jong zijn

[Auteurs]       [Extra info]
€ 9,95
En toen was er het woord
Waar wij vandaan komen. Hoe het komt dat wij denken
Geagonia: Genesis herschreven 

Wie zijn wij? Hebben wij een ziel? Is er een God? Waar komen emoties vandaan? Met En toen was er het woord geeft Diametheus als een moderne uomo universale nieuwe antwoorden op eeuwige vragen. ISBN 978-90-79812-592.

elementaire deeltjes, sterren, dieren en planten, Neanderthaler, mens, bewustzijn, religie
[Auteurs]       [Extra info]
€ 29,50
eBook: Geagonia
Genesis herschreven
Geagonia: Genesis herschreven

Materie. Sterren, planten en dieren. Bacteriën. Waar komen wij vandaan? In Geagonia beschrijft Diametheus kort & bondig hoe het leven in twaalf stappen is ontstaan. De nieuwe biobijbel! ISBN 978-90-79812-592.

elementaire deeltjes, sterren, dieren, planten, Neanderthaler, bewustzijn, religie
[Auteurs]       [Extra info]
€ 5,00
Atlas voor gemeenten 2012
Thema: Gemeentegrootte
Grotere verschillen tussen gemeenten
Hoe pakt de de financiële crisis uit voor gemeenten? Atlas voor gemeenten 2012 vergelijkt de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten. Thema van deze 14e editie: naar een optimale gemeentegrootte. ISBN 978-90-798120-9-7.
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Uitvoeren naar vermogen
Innovatieve allianties in de sociale werkvoorziening
Klem tussen  belangen in sociale werkvoorziening?

Het kabinet wil werken aan het imago, de uitstroom en inrichting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor beleid en bestuur?Lees Uitvoeren naar vermogen! ISBN 978-90-79812-98-1.

wsw, sociale werkvoorziening, arbeidsmarkt, beleid, bestuur, gemeenten

[Auteurs]       [Extra info]
€ 14,95
Podiumpeiler 2011
Een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie
Hoe staat het met de Nederlandse podiumkunsten?

De Podiumpeiler 2011 omvat Input, output, outcome van podiumkunsten en een essay door 'kunsteconoom' Gerard Marlet. Podiumpeiler 2011 is hierdoor het naslagwerk voor podiumkunsten en muziekindustrie. ISBN 978-90-79812-58-5.
 
Cultuur, bezuinigingen, mcn, tim, theater, muziek, podiumkunsten
[Auteurs]       [Extra info]
€ 19,95
La Plagne
Een onvergetelijke dag in de Tour
Op de huid van Boogie

Tien jaar geleden won Michael Boogerd de koninginnenrit naar La Plagne. De wielerliefhebber Gerard Marlet kruipt een heroïsche etappe lang in de huid van de laatste Nederlandse Tourheld. De onderzoeker Marlet blikt terug op de intrigerende wielercarrière van 'Boogie'. ISBN 978-90-79812-103.

 

 [Auteurs]       [Extra info]
€ 11,75
Als goede mensen slechte dingen doen
Op zoek naar de psychologie achter de financiŽle crisis

Bonussen en bedrog

De financiële crisis liet een spoor van vernielingen achter. Hoe kwam het zover? Prof. Dr. David De Cremer beschouwt en benoemt de schuldigen in Als goede mensen slechte dingen doen. ISBN 978-90-79812-07-3.

bonus, psychologie, bankiers, ethiek, management, DSB, crisis

[Auteurs]       [Extra info]
€ 12,20
Burgers en bondgenoten
Antieke lessen over burgerschap en verbondenheid
Wel of geen nieuwe Nederlanders?

Nederland gaat steeds strenger om met Nederlanderschap. Historicus Roel van Dooren vertelt in Burgers en bondgenoten dat de Romeinen ook zo’n aanpak hanteerden. Het gevolg: instabiliteit en grootschalig geweld! ISBN 978-90-9022719-1.

integratie, immigratie, inburgering, geschiedenis, lessen uit het verleden
[Auteurs]       [Extra info]
€ 24,95
Atlas voor gemeenten 2011
Thema: Cultuur
Wat is kunst en cultuur waard voor de stad?

De 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten met elkaar vergeleken, thema: cultuur. Atlas voor gemeenten 2011 maakt schreeuwen om cultuur overbodig, of toch niet? ISBN 978-90-808698-9-9

cultuur, bestuur, beleid, stad, regio bezuiniging
 
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Sociaal beleid en legitimiteit
Achtergronden, ontwikkelingen en dilemma's
Kloof tussen burger en overheid?

Sociaal beleid en legitimiteit biedt inzicht in legitimiteit van sociaal beleid en beschrijft verschillende uitgangspunten, belangen en perspectieven op sociale zekerheid en beleid. ISBN 978-90-79812-99-8 
 
sociale zekerheid, beleid, overheid,  wsw, wav, bijstand

[Auteurs]       [Extra info]
€ 23,55
Muziek in de stad
Het belang van podiumkunsten, musea, festivals en erfgoed voor de stad
 

Waarde van kunst en cultuur

Muziek in de stad toont de waarde van podiumkunsten, musea en erfgoed voor stad en regio. ISBN 978-90-79812-05-9. 

Uitverkocht, niet meer leverbaar.
 

[Auteurs]       [Extra info]
Uitverkocht
De essentie van communicatie
Over het succes van authenticiteit

Succesvolle marketing en communicatie

Theorie en praktijk zijn het eens: identiteit en authenticiteit zorgen voor een sterke en langdurige relatie tussen mens en merk. De essentie van communicatie legt uit hoe! ISBN 978-90-79812-06-6.

marketing, communicatie, strategie, RootZ, ZCG, Zandbeek, reclame

[Auteurs]       [Extra info]
€ 24,95
Atlas voor gemeenten 2010
Thema: Krimp

Krimp!?

Jaarlijks vergelijkt en rangschikt Atlas voor gemeenten de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten. Atlas voor gemeenten 2009 ging o.a. over werk. Atlas voor gemeenten 2010 gaat o.a. over krimp! ISBN 978-90-808698-8-2

bevolkingskrimp, gemeente, economie, migratie, demografie, geografie, cultuur

[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Een typisch Nederlands beroep [PDF]
Kroniek van honderd jaar arbeidsdeskundigheid

Een typisch Nederlands beroep omvat een eeuw sociale zekerheid en arbeidskundige beroepen in woord en beeld. Vorige eeuw ontstond een nieuw Nederlands beroep: de arbeidsdeskundige. ISBN 978-90-79812-03-5. 

Alleen nog verkrijgbaar als beveiligde PDF.  Deze krijgt u na betaling toegezonden. 

HRM, Arbeidsvoorwaarden, ARBO, veiligheid, arbeid, gezondheid, vitaliteit, NVVA, AKC

[Auteurs]       [Extra info]
€ 14,00
  
PDF
De nieuwe stad
Sterkten en zwakten van vijf nieuwe Nederlandse gemeenten

De Nederlandse new towns

Wie aantrekkelijk wil wonen en werken moet naar Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmer- meer of Zoetermeer. Dat wilden beleidsmakers. Glijden deze new towns nu af? ISBN 978-90-79812-02-8

new towns, stad, regio, cultuur, beleid

[Auteurs]       [Extra info]
€ 11,00
Atlas voor gemeenten 2009
Thema: Werk

Werken aan werk

50 Nederlandse gemeenten op meer dan 40 punten vergeleken. Thema van de Atlas voor gemeenten 2009 is werk. Uniek naslagwerk! ISBN: 978-90-808698-7-5

werk, beleid, stad, gemeente, geografie, demografie

 

[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Ambitie onder de kaasstolp
Tweegesprekken over de toekomst van Nederland

Waarde van innovatie

Ambitie onder de kaasstolp
is een verslag van tweegesprekken tussen toppers uit bedrijfsleven en wetenschap. Sijmen van Wijk en Sanne de Roever navigeren naar een nieuwe Gouden Eeuw. ISBN 978-90-79812-01-1.

kenniseconomie, innovatie, gouden eeuw, duurzaamheid, wetenschap

[Auteurs]       [Extra info]
€ 14,95
Atlas voor gemeenten 2005
Thema: Bereikbaarheid
Thema: Bereikbaarheid

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2005 extra aandacht voor het thema bereikbaarheid. Welke gemeente is het best bereikbaar? Waar moet je wonen om snel bij een baan in andere dorpen en steden te komen? Wat is het belang van bereikbaarheid voor de lokale economie?
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Atlas voor gemeenten 2006
Thema: Jong
Thema: Jong

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2006 extra aandacht voor het thema 'jong'. Hoe doen gemeenten het als het gaat om jeugdwerkloosheid en om probleemjongeren? Maar ook: wat zijn de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt en hoe kun je die verbeteren?
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00
Atlas voor gemeenten 2007
Thema: Cultuur
Thema: Cultuur

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2007 extra aandacht voor het thema cultuur. Een van de bevindingen: jonge steden als Almere, Spijkenisse en Purmerend dreigen af te glijden. Omdat ze een divers cultureel aanbod missen, laten mensen deze steden links liggen. UITVERKOCHT!
[Auteurs]       [Extra info]
Uitverkocht
Atlas voor gemeenten 2008
Thema: Leefbaarheid
Thema: Leefbaarheid

De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten. In de editie van 2005 extra aandacht voor het thema leefbaarheid. Is een homogene wijk leefbaarder dan een heterogene? Leidt terugkeer van hoger opgeleiden naar de stad tot gevoelens van onveiligheid? Wat is de invloed van zelfstandig ondernemers in de wijk?
[Auteurs]       [Extra info]
€ 59,00

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


Boeken VOC


VOC-auteurs