Atlas voor gemeenten


Contact

VOC Uitgevers B.V.
Postbus 366
6500 AJ Nijmegen

T (024) 382 27 99
F (024) 360 82 09
E info@voc-uitgevers.nl

IBAN NL28 RABO 0116 6329 33
KvK 09186234
BTW 8198.42.321

Cor Wijn over zijn nieuwe boek:"Ik wilde weten wat de belangrijkste publicaties zijn op mijn vakgebied"

Op 6 december jl. is bij VOC Uitgevers de nieuwe uitgave De essentie van cultuurbeleid en -management verschenen. Auteur Cor Wijn vertelt waarom dit boek er volgens hem moest komen. 

Waarom heb je dit boek gemaakt?
'In het voorjaar van 2017 was ik benieuwd wat men in de wetenschap en de beleidswereld als de belangrijkste publicaties over cultuurbeleid en -management ziet. Ik benaderde vijfentwintig wetenschappers en beleidsbepalers met een enquête over de belangrijkste boeken op het vakgebied van de afgelopen honderd jaar en deed daarvan verslag op mijn blog 'Eerste Hulp bij Culturele Ontwikkeling'. De enquête en de reacties daarop brachten mij op het idee voor het boek. In aanvulling op de enquête stelde ik een vergelijkbare vraag op social media, namelijk: welk boek op het gebied van cultuurbeleid en -management heeft jou beroepsmatig geïnspireerd of is voor jou belangrijk geweest? Ik wilde de antwoorden gebruiken om de lijst van ‘belangrijkste boeken’ die inmiddels was ontstaan verder aan te vullen en te ordenen. Mijn nieuwe boek is het resultaat daarvan: een overzicht van vijftig invloedrijke publicaties, aangevuld met vijftien inzichten die voortkomen uit de vakliteratuur en mijn eigen adviespraktijk.'

Dit is dus waar je de afgelopen zomer je tijd aan hebt besteed?
'Ja - en niet alleen de zomer... Ik ben in het voorjaar begonnen met de voorbereidingen en hoopte het schrijfwerk in de zomermaanden te kunnen doen. Maar dat pakte toch anders uit. Mijn werkkamer is op de zolder van ons huis uit 1928. Het werd daar in deze zomer in de loop van de dag heel erg warm. Ik probeerde dat op te lossen door heel vroeg in de ochtend te beginnen, maar ja. Dat was toch niet optimaal. Uiteindelijk heb ik er tot eind oktober aan doorgewerkt. Mijn dienstverband bij BMC had ik opgezegd: dat gaf me wat meer tijd.'

Wat kan de lezer in het boek aantreffen?
'Het is een overzichtswerk. De bedoeling is zoals ik aangaf om inzicht te geven in de belangrijkste publicaties over cultuurbeleid en -management, van vroeger en van nu. Daarbij verbind ik de inzichten, ideeën en adviezen van de auteurs met mijn eigen kennis en ervaring. Ik wil beslissers en beleidsmakers in politiek en bedrijfsleven de waarden van kunst en cultuur meegeven, omdat ik denk dat hen dit helpt om beslissingen te nemen die goed zijn voor de samenleving.'

Hoe is het boek opgebouwd?
'Mijn mening is dat culturele ontwikkeling altijd evenwijdig aan economische en sociale ontwikkeling verloopt, waarbij de vraag welke soort ontwikkeling vooraf gaat aan de andere of inwerkt op de andere een ‘kip-ei kwestie’ is. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking. Die visie heb ik gevat in het conceptuele model dat de kapstok vormt voor het boek. Het is erop gebaseerd dat zowel voor individuen als voor samenlevingen geldt dat culturele ontwikkeling bijdraagt aan een hogere welvaart en dat die welvaart weer bijdraagt aan culturele en sociale groei. In mijn model zijn vier factoren bepalend voor het culturele klimaat: maatschappelijk draagvlak, politieke steun, een stedelijke voedingsbodem en het management van culturele organisaties.'

Kon je eigenlijk gemakkelijk een uitgever vinden?
Ik ben heel blij dat VOC Uitgevers, dat mijn vorige boek uitbracht, nu ook weer optreedt als uitgever. VOC geeft ook werk uit van bijvoorbeeld Gerard Marlet (Atlas voor gemeenten), Coen Teulings, Paul Frissen en Mark van Twist. Ik bevind me dus in goed gezelschap. VOC besteedt veel zorg aan de uitgaven en snapt waar het bij vakliteratuur om draait. Dat is erg belangrijk.' 

Voor wie is het boek bedoeld?
'Voor iedereen die actief is in de culturele sector en wat meer wil weten over beleidsmatige en bestuurlijke zaken. Ik heb er daarbij bewust voor gekozen om het beknopt en toegankelijk te houden. Ook vertel ik waar mogelijk iets persoonlijks over de auteurs, iets dat inzicht geeft in iemands achtergrond, vorming, denkwijze of statuur. Dat helpt om een auteur te plaatsen in tijd en context en maakt het makkelijker om zijn of haar gedachtegoed te onthouden.'

En wat nu? Wat ga je nu doen?
'Ik pak mijn werk als interimmanager en projectleider weer op, maar voorlopig als zelfstandige. Eigenlijk wilde ik de overstap maken naar adviesbureau Berenschot en dat was ook al gecommuniceerd, maar er kwam iets tussen waardoor dat nog even duurt. Mijn drijfveer is om overheden en culturele organisaties verder te brengen. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat iedere opdrachtgever weet wat hij wil, maar dat lang niet iedereen weet wat daarvoor nodig is. Het verschil daartussen is de waarde die je als externe deskundige kunt toevoegen. Ik wijs de weg, help en streef ernaar dat als een opdracht is voltooid, de situatie beter is dan toen ik kwam. Daarmee ga ik de komende tijd weer door. Het is daarbij altijd weer verassend wat er op m’n pad komt. Het is net als wanneer je in het najaar ergens onder een grote appelboom zit: je weet zeker dat er zo nu en dan een appel naar beneden komt, maar je weet nooit welke. Ik ben benieuwd welke werkzaamheden zich weer gaan aandienen.' 

Meer weten over het nieuwe boek van Cor Wijn?
- Werp alvast een blik op de inleiding of de inhoudsopgave.
- Luister naar dit podcastinterview met Cor Wijn, over uiteenlopende zaken als populisme in de kunsten, een tijdelijk basisinkomen voor kunstenaars, en de neiging om wel te investeren in dure culturele gebouwen, maar niet in culturele programmering.

Inloggen

E-mailadres:
OnjuistVerplicht
Wachtwoord:
          

Wachtwoord vergeten?


Links naar

Atlas voor gemeenten: 
www.atlasvoorgemeenten.nl 
De Culturele Stad:
www.corwijn.nl
Vlinderlicht:
www.vlinderlicht.com
En toen was er het woord:
www.diametheus.nl


VOC-auteurs